top Kontakt Referencer Terapiform Den offenlige/private sektor Behandlingsområder Velkommen  

 

 

 

Psykolog Karen Elholm Bergmann
                                                                  
Medlem af Dansk Psykologforening
& autoriseret af Psykolognævnet

Jeg har erfaringer fra arbejdet som:
Organisationspsykolog i privat firma med fokus på organisationsudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling og coaching.

Erhvervspsykolog i bedriftssundhedstjenesten, hvor opgaverne var stresshåndtering, det psykiske arbejdsmiljø, samtaleforløb, krisehåndtering, konflikthåndtering, gruppeprocesser.

Tilknyttet Center for Stress

Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Privatpraksis på Tønder Sygehus siden 2007

Jeg er tilsluttet sygesikringsordningen og kan således modtage henvisninger fra praktiserende læger.


Jeg er medlem af :
- Organisationspsykologisk selskab
- Selskab for kognitiv terapi    
- Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose
- Psykoterapeutisk selskab

 

 

 

 

 

 
Karen Elholm Bergmann

Tønder Sygehus
Carstensgade 6
DK-6270 Tønder