top Kontakt Referencer Terapiform Den offenlige/private sektor Behandlingsområder Velkommen  

 

 

 

Terapiform

Til tider overvældes vi mennesker af nogle særlige omstændigheder, som kan være vanskelige at takle, og vi kan have brug for hjælp til at udvikle metoder og strategier til at klare disse udfordringer.
Dette kan netop være med til at igangsætte en personlig vækst og udvikling.

Hos en psykolog har man mulighed for at få talt om bekymringer og problemer, og se tingene fra en ny eller anden vinkel. Man kan tale en vanskelig situation eller beslutning igennem med en professionel person, som står udenfor det personlige liv, og som har fuld tavshedspligt.

Jeg vil i samtalerne have fokus på at der findes frem til ressourcer og kompetencer, for at de kan anvendes til løsning af problemerne og til udvikling. Jeg lægger vægt på et åbent og ligeværdigt samarbejde mellem psykolog og klient/klienter.     

Jeg tilbyder individuel-, par- og gruppesamtaler.                         

Min opgave er at skabe betingelser for en dialog, som gør at samtalen bliver frugtbar og giver nye muligheder.

Skabe tryghed til dialog og udvikling.

I min praksis anvender jeg anerkendte psykologiske metoder. Terapiformerne, jeg benytter er primært kognitiv teori, systemisk terapi, den eksistentielle tilgang men også visualisering og afspænding

Jeg foretager en løbende kvalitetssikring af mit arbejde gennem supervision, kurser og videreuddannelse.

 

 

 

 
Karen Elholm Bergmann

Tønder
Tønder Sygehus
Carstensgade 6
DK-6270 Tønder


Aarhus
Stenbækhave 53
DK-8220 Brabrand