Psykolog
Karen Elholm Bergmann

Psykolog Karen Elholm Bergmann

Medlem af Dansk Psykolog Forening

           Autoriseret af Psykolognævnet

Jeg har erfaringer som

Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2007, hvor jeg har arbejdet med mennesker, der har ønsket at få hjælp til forskellige problemstillinger.

Jeg har overenskomst med Den offentlige Sygesikring, og jeg kan modtage henvisninger fra praktiserende læger.

Hjælp til bearbejdelse af akut krise, sorg og de følelser, det indebærer.

Psykoeducation, rådgivning og individuel terapi i forhold eksistenspsykologiske temaer, krisehåndtering samt hjælp til at integrere erfaringer med livstruende sygdom i livet.

Primært korttidsterapi, enkelte gange med opfølgning i længere periode.

Familieterapi og inddragelse af pårørende i at håndtere palliative problemstillinger

Supervision i forhold til konkrete problemstillinger i forhold til mødet med alvorligt syge patienter samt hjælper-rollens udfoldelse.

Med fokus på børn og unge, der indstilles til PPR med problemstillinger som angst, ADHD, OCD, autisme, indlæringsproblemer, Trivsel og adfærdsproblematikker, mobning, sygdom og dødsfald i familien.

Hvor opgaverne var stresshåndtering, det psykiske arbejdsmiljø, samtaleforløb, krisehåndtering, konflikthåndtering og gruppeprocesser.

Fokus på organisationsudvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling og coaching.

Jeg har her erfaring med arbejde indenfor det psykiske arbejdsmiljø med samarbejde i alle typer virksomheder, private og offentlige. Med undervisning og tilrettelæggelse af kurser vedr. kommunikation, konflikthåndtering, forandringsprocesser, kollegial supervision, mobning og stress.